Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PENSIONAT paŋ1ʃωna4t, n.; best. -et; pl. =, äv. (numera knappast br.) -er (WoH (1904), Östergren (1934)).
Etymologi
[jfr t. pensionat; av fr. pensionnat, avledn. av pension (se PENSION)]
1) hus l. våning med möblerade rum till uthyrning, där gäster mot betalning åtnjuta bostad o. kost (o. där de leva under mera familjeliknande förhållanden än på ett hotell); inackorderingsställe; jfr PENSION 5, ävensom HOTELL 2. Bo på pensionat. Han hyrde sommarbostad i en bondgård och åt på pensionatet. EkonS 1: 461 (1894). Ett litet skandinaviskt pensionat (i Paris), vars gäster huvudsakligast voro ungdomar. Bergman JoH 6 (1926). SFS 1942, s. 1501. jfr SOMMAR-PENSIONAT.
2) (i sht om äldre l. utländska förh., numera föga br.) = PENSION 6. Göransson Kern 2: 20 (1877). Hammar (1936).
Anm. I slangfärgat vardagsspråk användes i bet. 1 äv. kortformen pang, n.; best. -et; pl. =. Kandidaten, som åt på panget. UNT 1940, nr 292, s. 3. Siwertz Förtr. 200 (1945).
Ssgr (i allm. till 1): A: PENSIONAT-GÄST, se B.
-JOURNAL. tidskrift med upplysningar rörande pensionat; nästan bl. i sg. best. ss. namn på nedan anförda (19141936 utgivna) tidskrift. Pensionat-Journalen. (1914; tidskriftstitel).
-LISTA, r. l. f. förteckning över pensionat; jfr -journal. Hotell- och Pensionatlista. (1947; broschyrtitel).
-RUM, -RÖRELSE, -VÄRDINNA, se B.
B: PENSIONATS-FRU. (mera tillf.) = -värdinna. Strindberg Fagerv. 179 (1902).
-GÄST. (pensionat- 1907. pensionats- 1926 osv.) Ödman Reseb. 210 (1907).
-INNEHAVARE~00200. —
-INNEHAVARINNA. UNT 1932, nr 11288, s. 2.
(1, 2) -KAMRAT. vanl. till 1. HågkLivsintr. 6: 283 (1925).
-RUM, n. (pensionat- 1888. pensionats- 1929 osv.) rum i pensionat; förr äv.: rum i pensionärshem. Idun 1888, s. 68 (i pensionärshem). Söderberg ResRom 8 (1929).
-RÖRELSE. (pensionat- 1917 osv. pensionats- 1924 osv.) Idka l. driva pensionatsrörelse. SFS 1917, s. 1093.
-VÄRD, m. jfr -innehavare. Strindberg Dram. 3 (1893).
-VÄRDINNA. (pensionat- 1931. pensionats- 1899 osv.) jfr -innehavarinna. Hedenstierna StutaP 155 (1899).
-ÄGARE.
-ÄGARINNA.
Avledn. (till 1; tillf.): PENSIONATLIG, adj. som kännetecknar l. har avseende på (livet på) ett pensionat. UNT 1922, nr 8149, s. 4.

 

Spalt P 604 band 19, 1952

Webbansvarig