Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEJLHÖGFLOD, f. l. m.
Etymologi
[sannol. av ett icke anträffat t. peilhochflut, till peil (se PEJLHÖG); jfr t. peilhochwasser]
(†) högvatten vid flod (se FLOD, sbst.3 2). Rosenfeldt Nav. 75 (1693).

 

Spalt P 542 band 19, 1952

Webbansvarig