Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDOLOGI pe1dologi4 l. ped1-, l. -ål- l. -ωl-, l. -lå-, stundom -lω-, stundom -ji4, sbst.2 (sbst.1 se PEDO- ssgr), r. l. f.; best. -n l. -en.
Etymologi
[jfr t. pedologie, eng. pedology, fr. pédologie; av gr. πεδο-, ssgsform av πέδον, mark (jfr FJÄT, sbst.1), o. -LOGI 2 a]
(i fackspr.) marklära. 2NF 17: 1006 (1912).

 

Spalt P 534 band 19, 1952

Webbansvarig