Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDIATRISK a4trisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(ped- c. 1875 osv. päd- 1827)
Etymologi
[jfr t. pädiatrisch, eng. pædiatric, pediatric, ävensom OFTALMIATRISK]
i sht med. som tillhör l. har avseende på pediatrik. En Pädiatrisk Clinik. Retzius BrFlorman 52 (1827). SFS 1940, s. 757.

 

Spalt P 532 band 19, 1952

Webbansvarig