Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDIATRI pe1diatri4 l. ped1-, r. l. f.; best. -n l. -en.
Ordformer
(ped- 18911906. pæd- 1935)
Etymologi
[jfr t. pädiatrie, eng. pædiatry, pediatry, fr. pédiatrie, pædiatrie; till gr. παῖς (gen. παιδός), barn (se PEDAGOG), o. ἰατρεία, läkarbehandling (l. ἰατορία, läkekonst); jfr OFTALMIATRI, PSYKIATRI]
(mindre br.) med. pediatrik; särsk. om denna vetenskap i dess praktiska utövning. ASScF 18: 567 (1891; efter handl. fr. 1869). Hygiea 1906, s. 904. Wernstedt (1935).

 

Spalt P 532 band 19, 1952

Webbansvarig