Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDAGOGISERA pe1dagå1gise4ra l. ped1-, l. -gog1-, äv. -gωg1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. -cera. ped- 1827 osv. pæd- 17571799)
Etymologi
[till PEDAGOG o. PEDAGOGI (samt PEDAGOGIK); jfr mlat. pædagogare, undervisa, gr. παιδαγωγέω, är pedagog, uppfostrar]
(numera bl. tillf.) ägna sig åt undervisnings- l. lärarvärksamhet; undervisa; stundom närmande sig bet.: docera (se d. o. 2); ngn gg äv.: vara l. visa sig intresserad av nya pedagogiska idéer l. metoder o. d. Lät .. mig slippa, at längre pædagogisera i detta ämnet (dvs. om ett visst kemiskt problem). SvMerc. 2: 600 (1757). Jag är den enda (i kommittén), som så rakt, ställt mig emot (de nya skolförslagen), och väntar .. föga tacksamhet på högre ort, der man ifrigt äfven tyckes pedagogisera. Geijer Brev 240 (1828). Tre år hade Runeberg lefvat och pedagogiserat i Borgå, när (osv.). Söderhjelm Runebg 2: 69 (1906). Dahlgren Släktprof. 1: 276 (1911).

 

Spalt P 524 band 19, 1952

Webbansvarig