Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDAGOGARK pe1dagogar4k l. ped1-, l. -gå-, äv. -gω-, äv. 0104, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -arch. ped- 1871 osv. päd- 1818)
Etymologi
[av t. pädagogarch(a), pädagogiarch(a), bildat till pädagogium (se PEDAGOGIUM) efter mönster av sådana gr. ordpar som γυμνάσιον (se GYMNASIUM): γυμνασίαρχος (se GYMNASIARK)]
(om äldre l. utländska förh.) föreståndare l. rektor för pedagogium; förr äv. bildl., om ledare för pedagogisk meningsriktning l. ”skola”. SvLitTidn. 1818, sp. 452 (bildl.). Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 90 (1898; om ä. tyska förh.).

 

Spalt P 522 band 19, 1952

Webbansvarig