Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PAULINSK pa͡uli4nsk l. pa͡ω- l. pa1u-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr nor. paulinsk, t. paulinisch]
i sht teol. som har avseende på l. påminner om (ngt hos) aposteln Paulus; som är lik motsvarande företeelse hos (l. som härrör från) aposteln Paulus. De paulinska breven. Atterbom Minn. 294 (1818). SvTeolKv. 1946, s. 256.

 

Spalt P 512 band 19, 1952

Webbansvarig