Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATROLOGI pat1rologi4 l. -rå- l. -rω-, l. -lå-, stundom -lω- l. -ji4, r. l. f.; best. -n l. -en.
Etymologi
[jfr t. o. fr. patrologie, eng. patrology, nylat. patrologia; ytterst till gr. πατήρ, fader (se PATRIARK), o. –λογία (se -LOGI)]
i sht teol. patristik; särsk.: vetenskap(en) om l. forskning(en) rörande kyrkofädernas skrifter. NF (1888). Engström Mem. 110 (1927). 3NF 15: 738 (1931).

 

Spalt P 492 band 19, 1952

Webbansvarig