Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATRISTIK pat1risti4k, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. patristik, fr. patristique; till PATRISTISK]
1) i sht teol. vetenskap(en) om l. forskning(en) rörande kyrkofäderna, deras liv, lära o. skrifter; särsk.: vetenskap(en) om l. forskning(en) rörande kyrkofädernas lära; äv. om föremålet för denna vetenskap (dvs. kyrkofädernas lära o. skrifter l. kyrkofädernas tidevarv o. d.). ConvLex. 6: 427 (1833). Traditionen från patristiken .. levde .. kvar inom den tyska mystiken. JNordström (1924) hos Stiernhielm (SVS) II. 1: 44. Att patristiken skulle syssla spec. med kyrkofädernas lära, patrologien med deras skrifter. SvUppslB (1934).
2) bot. om det skede i botanikens historia (1500- o. 1600-talen) varunder de s. k. ”botaniska fäderna” (patres botanici, Brunfels, Fuchs, Bock m. fl.) publicerade sina arbeten, l. om detta skedes botaniska forskning o. d. FoFl. 1916, s. 145. SvUppslB (1934).

 

Spalt P 491 band 19, 1952

Webbansvarig