Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATRIS patri4s, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(patrice 18201835. patris 1851 osv. patriz 1870. patrizer, pl. 1837)
Etymologi
[av t. patrize, bildat till lat. pater, fader (se PATER), efter mönster av matrize (se MATRIS); jfr eng. patrix, patrice]
1) (i fackspr.) stämpel l. stamp l. puns o. d. med upphöjd gravyr, i sht använd för framställning av matriser (se MATRIS 1); särsk.: (stål)stämpel med graverad upphöjd stiltyp för framställning av stilmatriser; äv.: positiv avformning l. avgjutning (i gips o. d.) av ett föremål. VetAH 1820, s. 216 (för framställning av präglingsstamp för mynt). SvLittFT 1837, sp. 543 (för framställning av stilmatriser). Avgjutningen, matrisen, kan i sin tur avgjutas (i gips), varigenom man får en positiv avgjutning, en patris, som är lika originalföremålet. BonnierKL 4: 1262 (1924). 3NF 13: 1078 (1930; för prägling av medaljer).
2) (numera knappast br.) tekn. stämpel varmed plåt(stycke) drages l. pressas genom en matris (se d. o. 1 a) vid formning av plåtkärl o. d. TT 1896, Allm. s. 11. Därs. 1897, M. s. 26.
3) (†) tekn. instrument för utskärning av invändiga gängor (i mutter o. d.), gängtapp. Berzelius ÅrsbVetA 1835, s. 202.

 

Spalt P 490 band 19, 1952

Webbansvarig