Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATRICISK patri4sisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. patrizisch; till lat. patricius, avledn. av pater, fader (se PATER), i pl. äv.: patricier. — Jfr PATRICIAT, PATRICIER]
som tillhör l. utmärker l. har avseende på l. påminner om patricier. Björkegren 2003 (1786). — särsk.
1) (om fornromerska förh.) motsv. PATRICIER 1. Norrmann Eschenbg 2: 264 (1818). 3NF 15: 736 (1931).
2) motsv. PATRICIER 3; äv. i allmännare l. mer l. mindre bildl. anv., stundom övergående i bet.: ädel l. förnäm l. aristokratisk o. d. (jfr PATRICIER 4). Geijer I. 1: 61 (1818). (Excellensens) vackra patriciska händer. Bremer Hem. 1: 213 (1839). En gammal patricisk Jönköpingssläkt. Rydberg Vap. 247 (1891). 3SAH LIV. 2: 120 (1943).
Avledn.: PATRICISKA, f. [jfr t. patrizierin, fr. patricienne, lat. patricia] kvinna tillhörande en patricierfamilj.
1) (om fornromerska förh.) till 1. GHT 1896, nr 276, s. 2.
2) (mera tillf.) till 2. Wirsén Krit. 208 (1888, 1901).

 

Spalt P 487 band 19, 1952

Webbansvarig