Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATA pa3ta2 (jfr Bergroth FinlSv. 51 (1916)), sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or; äv. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) PATE pa3te2, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(pat- (path-) 1558 osv. patt- 1558. -a 1558 (: Pattor, pl.) osv. -e 1752 (: ström-patar, pl.), 1897 osv.)
Etymologi
[fsv. pata?, f.?, anträffat bl. i dat. pl. best. pattomen (sannol. i bet. 2, se IModéer i NoB 1944, s. 98 f.), sv. dial. pata, f., pate, m.; av fin. pato, damm, fördämning. — Jfr PATA, v.]
1) (i Finl.) fördämning, damm; äv. i utvidgad anv.: uppstaplad hög; företrädesvis (numera knappast br.) i ssgrna IS-, STOCK-PATA. Landsm. XI. 3: 187 (1897).
2) i sht fisk. (i Norrl. o. Finl. använd) fast fiskebyggnad av växlande konstruktion, väsentligen bestående av ett stängsel l. en inhägnad l. en brygga av pålar l. störar jämte ris l. spjälgrindar l. nät (l. av sten) med en l. flera öppningar med anordning(ar) för instängning av fisken o. i sht avsedd för fångst av lax l. sik; förr äv. om liknande anordning för fångst av bäver. NoB 1944, s. 95 (1558). VetAH 1776, s. 219 (för bäverfångst). Fasta fiskeverk eller pator må ej användas för fångst av sik under annan tid än från och med den 25 juli till och med den 24 september. SFS 1928, s. 10. — jfr ARRENDE-, FISK-, KARSINA-, KONUNGS-, KORSINA-, LAX-, LÖV-, STRÖM-, TVÄR-PATA.
Ssgr (till 2; i sht fisk.): A (mera tillf.): PAT-VIRKE, se B.
B: PATA-ARM, r. l. m. ledarm (landarm) till pata. VetAH 1751, s. 274.
-ARRENDE. (patu- c. 1795) särsk.: arrendeavgift för pata. BtVLand 3: 73 (c. 1795).
-BRAGD. (†) om pata; jfr bragd, sbst.1 2 slutet. VetAH 1751, s. 277.
-BYGGNAD. (pata- 1757 osv. patu- 1897) (mera tillf.) vanl. konkret; jfr fiske-byggnad. Stenius Forssbyggn. 2 (1757; konkret).
-BYGGNING. (föga br.) = -byggnad. VetAH 1751, s. 176. Därs. 276. —
-FISKE. (pata- 1885 osv. pate- 1926)
1) motsv. fiske 1. NF 9: 926 (1885).
2) (i fackspr.) motsv. fiske 5. Landsm. 1926, s. 31.
-GÅRD. (pata- 1751 osv. pate- 1766) pata; jfr gård, sbst.1 3 b. VetAH 1751, s. 270.
-STÄLLE. (pata- 1918 osv. patu- 17681940) (numera bl. mera tillf.) ställe där pata är anlagd l. brukar l. får anläggas. HFinLappm. 3: 214 (1768). SFS 1897, nr 59, s. 3.
-VIRKE. (pat- 1940) (mera tillf.) virke till en pata. Utgifterna för patvirke. Fatab. 1940, s. 62.
C (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat): PATE-FISKE, -GÅRD, se B.
D (numera bl. mera tillf.): PATU-ARRENDE, -BYGGNAD, se B.
-LÄNGD. (förr) jfr längd 8 a. 1649 års Patu Längd. Fatab. 1940, s. 66 (1741).
-STÄLLE, se B.

 

Spalt P 452 band 19, 1952

Webbansvarig