Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASTÖRISERA pas1tœrise4ra, äv. pastö1– l. pastœ1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(ofta skrivet pasteur-)
Etymologi
[jfr d. pasteurisere, t. pasteurisieren, eng. pasteurize, fr. pasteuriser; bildat av namnet på den franske naturvetenskapsmannen L. Pasteur († 1895)]
(i sht i fackspr.) sterilisera (vattenhaltig vätska, t. ex. vin, öl, mjölk) enligt Pasteurs metod gm att uppvärma den till så hög temperatur under vattnets kokpunkt att däri befintliga skadliga mikroorganismer dödas. Apparater för vinets pasteurisering. UB 5: 179 (1874). För export till varmare länder är vanligt att ölet pasteuriseras. Lindberg Ölbr. 138 (1885). Pastöriserad mjölk eller grädde. SFS 1937, s. 1562.
Ssgr (i sht i fackspr.): PASTÖRISERINGS-APPARAT. Juhlin-Dannfelt 302 (1886).
-LAG(EN), r. l. m. lag(en) angående pastörisering av mjölk. TLandtm. 1900, s. 534. SFS 1921, s. 2199.
-METOD. TT 1884, s. 87.
-TEMPERATUR. LB 3: 267 (1902).
-TVÅNG. Kungl. Maj:ts kungörelse angående pastöriseringstvång beträffande vassla. SFS 1946, s. 1335.

 

Spalt P 452 band 19, 1952

Webbansvarig