Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASTOR PRIMARIUS pas4tor l. 32 prima4rius l. 0302, l. 10 0400 osv., m.; i best. anv. utan slutartikel. Anm. I pl. användes den lat. formen pastores primarii. BtRiksdP 1883, 7: nr 12, s. 18.
Etymologi
[av t. pastor primarius, av nylat. pastor primarius, den i rang främste kyrkoherden, av pastor, kyrkoherde (se PASTOR), o. primarius (se PRIMARIE)]
1) (förr) titel för kyrkoherde i tyska l. urspr. tyska församlingar i Sverige. Pastor Prim. Mag. Timotheus Lütkeman. Pastor Secund. Mag. Johan Golitz. Henel 1729 194 (1730; i fråga om Tyska kyrkan i Sthm). Carlquist Herdam. II. 2: 1 (1948; om kyrkoherden i Malmö Caroli församling 17101814).
2) titel för kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm, som i ä. tid var ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium o. numera har domprosts ställning i Stockholms stift. Murray SthmKyrkost. 131 (i handl. fr. 1594; förkortat: past. prim.). Brilioth SvKyrkKunsk. 27 (1933).
3) (förr) titel för superintendenten vid amiralitetet i Karlskrona. SvNorStatskal. 1820, s. 131. Cavallin Herdam. 5: 395 (1858).
Anm. I äldre tid förekom (i bet. 1) äv. uttr. primarie pastor. Herr Primarie Pastorn vid Tyska Kyrkan i Götheborg, m. m., Müller. Fernow Värmel. 358 (1773).
Ssgr (till 2): PASTORPRIMARIUS- l. PASTORPRIMARII-BEFATTNING. (-ii- 1896 osv. -ius- 1896 osv.) AB 1896, nr 81, s. 3.
-VAL, n. (-ii- 1896 osv. -ius- 1896 osv.) AB 1896, nr 83 A, s. 3.

 

Spalt P 451 band 19, 1952

Webbansvarig