Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASSAD pasa4d, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-ad 1674 (: passad Wind) osv. -ade-, i ssgr 17651798. -at-, i ssgr 17411756)
Etymologi
[jfr d., nor. o. t. passat; av holl. passaat, sannol. urspr. elliptiskt för passaatwind, med en förled (inlånad från ngt romanskt spr.) som är etymologiskt identisk med PASSAD, sbst.1]
i sht geogr., meteor., sjöt. om vindar som blåsa (i det närmaste) året runt med någorlunda jämn styrka i riktning mot ekvatorialområdet (på det norra halvklotet från nordost, på det södra från sydost); äv. om trakt med dylika vindar. Osbeck Resa 62 (1751, 1757). I slutet av september dog passaden ut och vi blevo liggande i ”stilla bältet” mellan passaderna, strax norr om ekvatorn. SvKryssKlÅ 1935, s. 156. — jfr ANTI-, MOT-, NORDOST-, SYDOST-PASSAD.
Ssgr (i sht geogr., meteor., sjöt.): PASSAD-BRIS. Hornborg Antip. 105 (1915).
-BÄLTE. i sg. o. pl. (vanl. best.); jfr -område. VFl. 1911, s. 107 (c. 1841).
-DAMM, n. brun- l. rödaktigt damm (av organiskt o. oorganiskt ursprung) som i vissa tropiska trakter (i sht på Afrikas nordvästkust) förekommer i stor myckenhet i luftlagren o. faller ned på marken ss. ett rägn (ofta i samband med ett vanligt rägn), blodrägn; jfr -rägn 2, -stoft. NF 2: 700 (1877).
-MOLN. = -sky. FoFl. 1933, s. 11.
-OMRÅDE~020. i sg. o. pl. (vanl. best.), om det område inom vilket passadvindarna blåsa. Rubenson Meteor. 121 (1880).
-REGION. i sg. o. pl. (vanl. best.); jfr -område. Selander ÅrsbVetA 1837—41, s. 117.
-RÄGN.
1) rägn inom passadområdet (som passaden för med sig). Jönsson Gagnv. 24 (1910).
2) blodrägn; jfr -damm. VL 1901, nr 67, s. 3.
-SEGEL. sjöt. om gamla, slitna segel avsedda för användning vid segling inom passadområdet. VFl. 1926, s. 8.
-SKY, r. l. m. (speciell) molnformation förekommande inom passadområdet. Schulthess (1885). Martinson Kap 166 (1933).
-STOFT. [jfr t. passatstaub] = -damm. NF (1888).
-VIND, r. l. m. [jfr holl. passaatwind, t. passatwind] passad; förr äv. om l. med inbegrepp av monsuner. Spole Alm. 1674, s. 21. Klingenstierna Musschenbroek 550 (1747; om monsun). När skeppen kommo inom passadvindarnes område, fördes de af en ständig östanvind med pilens fart mot vester. LbFolksk. 471 (1868).

 

Spalt P 405 band 19, 1952

Webbansvarig