Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASSA pas3a2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[möjl. samma ord som PASSA, v.1 (med betydelsen utvecklad ur bet. I 3). — Jfr PASS, sbst.4]
jäg. skära upp o. ta ut inälvorna på (skjutet villebråd, särsk. hare); äv. med inbegrepp av att: instoppa granris l. dyl. i buken. Wadman Saml. 2: 183 (1835). Den stelbenta haren passades i en rykande hast. Knöppel SvRidd. 158 (1912).

 

Spalt P 403 band 19, 1952

Webbansvarig