Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASS pas4, interj.2
Etymologi
[sannol. uppkommet gm kontamination av PAX o. PASS, interj.1 (2 b)]
(vard. i vissa trakter) pax. Nu säger jag ”pass” för det här fönstret, det är mitt, förstår du. NDA(A) 1927, nr 193, s. 5. Pass för att duscha först! Hedberg Vild 336 (1949).

 

Spalt P 388 band 19, 1952

Webbansvarig