Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASS, sbst.7, n.
Etymologi
[jfr d. pas, ä. t. pass, t. pasch; sannol. ombildning av fr. passe-dix, ett slags tärningsspel (med tre tärningar) vari de kast ge vinst varvid tärningarna komma upp med lika många ögon (till ett sammanlagt antal av mer än tio), av passer (se PASSERA) o. dix, tio (jfr TIO)]
(†) i tärningsspel med två l. tre tärningar: kast varvid båda resp. alla tre tärningarna komma upp med lika många ögon, alla (se ALLA, sbst.2). Lind (1749).

 

Spalt P 387 band 19, 1952

Webbansvarig