Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASS pas4, sbst.4, n.; best. -et.
Etymologi
[samhörigt med (sannol. bildat till) PASSA, v.2]
jäg. de vid passning av ett villebråd uttagna inälvorna. SvUppslB 21: 178 (1934).

 

Spalt P 386 band 19, 1952

Webbansvarig