Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASKA, v.2
Etymologi
[av t. paschen, smuggla; från zigenarspr.]
(†) smuggla, driva smyghandel. Jungberg (1873).
Ssg: PASK-HANDEL. [efter t. paschhandel] (†) smuggling, smyghandel. Jungberg (1873).

 

Spalt P 371 band 19, 1952

Webbansvarig