Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASA, v.
Etymologi
[jfr sv. dial. (Hof DialVg. 221 (1772)) pasa, piska, pasare, profoss, bohusl. pasa, slå (sädeskärvar mot en vägg l. dyl. för att kornen skola falla ut); sidoform till BASA (se d. o. 4)]
(†) piska, slå; bildl., i uttr. pasa ngn till att göra ngt, tvinga ngn att göra ngt. G1R 4: 139 (1527).

 

Spalt P 367 band 19, 1952

Webbansvarig