Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARUSI par1usi4 l. -ɯs-, r. l. f.; best. -en l. -n.
Etymologi
[jfr t. parusia, parusie; ytterst av gr. παρουσία, av παρ– (se PARA-) o. οὐσία, varande]
teol. Kristi återkomst l. tillkommelse. NF (1888). Kyrkan är det på parusien bidande messianska samfundet. SvTeolKv. 1932, s. 389.
Ssg: PARUSI-FÖRHOPPNING. (tillf.) teol. 2NF 18: 976 (1913).

 

Spalt P 366 band 19, 1952

Webbansvarig