Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARTIERA, v.
Etymologi
[jfr mlt. partien, mnl. partiën; till PARTI]
(†) (an)sluta sig till ngn l. dyl. För thenn store otroheet skuldh szom hann war medh beslagenn, att vmgå och parthiere hooss Konungh Christiernn emot sitt fädernesslandh och rätthe öffwerheet. HT 1914, s. 251 (c. 1562).

 

Spalt P 355 band 19, 1952

Webbansvarig