Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARTICIPATION par1tisip1aʃω4n l. -si1p-, l. -atʃ-, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. partizipation, eng. o. fr. participation; av lat. participatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till participare (se PARTICIPERA)]
1) (†) motsv. PARTICIPERA I 1: delägarskap; jfr 4. Participation i egendomen. FörarbSvLag 8: 9 (1731).
2) motsv. PARTICIPERA I 2: delaktighet (i en egenskap l. ett tillstånd); numera bl. i vetenskapligt fackspr., särsk. i fråga om vissa primitiva föreställningar (att en varelse l. ett föremål på en gång kan vara sig själv(t) o. en annan varelse resp. ett annat föremål). Den participation detta lägre sjelf har i och utaf det högres lif. Biberg 1: 270 (c. 1820). Boström 3: 21 (1833). SvUppslB (1934).
3) (†) motsv. PARTICIPERA I 3: delning, förhållandet att ngn delar ngt med ngn; fördelning; andel, lott. Then participation, som ordnadt var till officerer och gemena aff thett uppfångna godzet. OxBr. 10: 116 (1628). Att .. (de vid Åbo akademi anställda) må sin Stat ograverad, och uthom andres participation deruthi behålla. BraheBrevväxl. 1: 253 (1678). WoJ (1891).
4) (nästan bl. om ä. förh.) motsv. PARTICIPERA I 4: (med)delägarskap, kompanjonskap, bolag; äv. konkretare, om bolag o. d.; förr äv. i sådana uttr. som träda i participation med ngn, bli meddelägare l. kompanjon med ngn; taga participation i ngt, ingå ss. (med)delägare l. intressent i ngt. Charles Howard och hans Participanter hafwa sig tilbudit, at låta de Handtwärkare, som af slike Sortementer bestå, träda med sig vti participation. Stiernman Com. 3: 74 (1662). HC11H 12: 148 (1697: taga Participation). Finne vi för Silfververket (i Sala) både oundgängeligit och gagneligit, at participationen med fyratio nya interessenter förstärkes. Bergv. 2: 217 (1741). BtRiksdP 1898, Saml. I. 1: nr 66, s. 7 (konkret).
5) (†) motsv. PARTICIPERA I 5: delaktighet, deltagande. HSH 33: 295 (c. 1650).
Ssgr: (4) PARTICIPATIONS-AFFÄR. [jfr t. partizipationsgeschäft] handel. affär(stransaktion) som ett antal personer göra för gemensam räkning. Jungberg (1873). Sillén BokförMet. 1: 3 (1915).
(4) -RÄKNING. [jfr t. partizipationskonto] (†) handel. räkning l. konto som uppgöres för varje ”participant” i ett ekonomiskt företag l. deltagare i en participationsaffär. Dalin (1871). Smedman Kont. 7: 65 (1874). Ekbohrn (1904).
(2) -TEORI. (i vetenskapligt fackspr.) teori enl. vilken varje levande individ disponerar en viss del av det oändligt stora, oföränderliga antal av arvsfaktorer varöver växt- o. djurriket förfogar. 3NF 23: 425 (1937).

 

Spalt P 352 band 19, 1952

Webbansvarig