Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARENTAL, adj.
Etymologi
[av lat. parentalis, som tillhör föräldrar l. förfäder, hörande till åminnelsefest, avledn. av parens (gen. -entis), fader, moder, i pl.: föräldrar, (för)fäder, eg. p. pr. av parere, föda, sannol. eg.: skaffa, producera, till samma ieur. rot som föreligger bl. a. i lat. parare, skaffa sig, (för)bereda (se PARERA, v.1), o. möjl. i isl. farri, tjur (jfr FARRE). — Jfr PARENTEL, PARENTERA]
(†) som sker till ngns åminnelse, åminnelse-. En parental oration. ConsAcAboP 7: 398 (1693; möjl. ssg).
Ssg (†): PARENTAL-ORATION. åminnelsetal. Alopæus BorgåGymn. 351 (1807).

 

Spalt P 271 band 19, 1952

Webbansvarig