Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PAREIRAROT paräj3ra~rω2t, r. l. f.; best. -en; pl. -rötter.
Etymologi
[jfr t. pareirawurzel, nylat. radix pareiræ bravæ, ävensom eng. pareira, fr. pareira brava; till port. parreira brava, vild vinreva, till parreira, vinreva, vinspaljé (avledn. av parra, vinlöv, vinstock, vinranksberså; jfr PARK, sbst.2)]
i sht farm. (urindrivande drog av) roten av den i Sydamerika förekommande växten Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav. l. av den bl. a. i Ost- o. Västindien förekommande växten Cissampelos pareira Lin., stundom äv. av i Sydamerika växande arter av släktet Abuta (Barrère) Aubl. Synnerberg (1815; om rot). SFS 1922, s. 497. Av Abutaarter erhålles s. k. Gul- och Vit pareirarot. Kjellin 842 (1927). SvUppslB (1934).

 

Spalt P 269 band 19, 1952

Webbansvarig