Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARDUSKA, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(äv. -dusc-)
Etymologi
[sannol. av ryska berdyš, motsv. polska bardysz, berdysz; av mlat. barducium, kastspjut, lätt yxa, sannol. sammanhörande med fht. parta, t. barte, bila (se BARD, sbst.3); möjl. har ordet i Finl. i formellt avseende rönt inflytande från finlandssv. dial. paduskor, padoskor, pl., saker, effekter, av ryska poduška, kudde, dyna]
(i Finl., †) hillebard l. ”halvmåne” (se d. o. 2 c α slutet); jfr BARDISAN. ConsAcAboP 7: 278 (1692). HFinlÖ 3 (1700).

 

Spalt P 269 band 19, 1952

Webbansvarig