Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARAVAN par1ava4n, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av eng. paravane, konstruerad benämning, bildad till vane, fan (på fjäder), propellervinge, sidoform till fane (se FANA), sannol. med förleden från sådana ord som PARAPET, PARAPLY, PARASOLL (med tanke på apparatens skyddande uppgift)]
sjömil. bogserad torpedliknande apparat för minsvepning. VFl. 1920, s. 66. TT 1941, Allm. s. 502.
Ssgr (sjömil.): PARAVAN-FÄLLNING. fällande av paravan i sjön. VFl. 1936, s. 117.
-SVEP. från fartyget utriggat skärsvep avsett att föra minor fria från fartygssidan. VFl. 1928, s. 49.

 

Spalt P 265 band 19, 1952

Webbansvarig