Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARAPLY par1aply4, n. (Gosselman Col. 1: 184 (1830) osv.) l. (i södra o. västra Sv. vanl.) r. l. m. (JGOxenstierna Dagb. 47 (1769) osv.); best. -et l. -t, ss. r. l. m. -n, äv. -en; pl. -er, ss. n. stundom -n (Strindberg Fjerd. 21 (1877), Österling ÅrFl. 27 (1947)) ((†) = (För hundra år sen 1: 235 (1810))).
Ordformer
(-pleu 18161875. -plu 1783 (: Parapluer, pl.), 17941845. -plui 17781860. -pluie 18151904. -plume 1796 (: Paraplumer)1801. -pluver, pl. 1805. -pluye 1769. -ply (-plü) 1773 osv. -plüe 1844. par à plu (plue, plui, pluie, pluve, pluye, plüe) 17821849. para pluye (ply) 17481824. parade de plue (plui, pluite) 17771782)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. paraply; av fr. parapluie, bildat efter parasol (se PARASOLL), med pluie, rägn, ss. senare ssgsled]
hopfällbar skärm (vanl. av tyg) spänd över spröt av metall (l. av annat material) o. försedd med ett skaft, avsedd att bäras i handen till skydd mot rägn; stundom om (större) skärm med liknande konstruktion, som fastsättes (i marken) på en plats till skydd mot rägn o. d.; jfr RÄGN-SKÄRM. Slå l. spänna l. fälla upp paraplyet. Slå ned, slå l. fälla ihop paraplyet. Vindilen kom så våldsamt att paraplyet vände sig. VetAH 1748, s. 275. På et gröntorg (i Paris) sitta käringarne under parapluier af vaxduk. Palmstedt Res. 67 (1779). Han .. öfverfalles med slag af käppar och paraplyn. IllSvH 6: 28 (1881). Med uppspänt paraply skyndade han över körbanan. Trenter Träff 94 (1948). — jfr BOMULLS-, DAM-, FAMILJE-, HERR-, LÄRFTS-, MÅLAR-, SIDEN-PARAPLY m. fl. — särsk. (mera tillf.) bildl. Helsingborgsfiltrerna äro försedda med .. de bekanta ”paraplyerna” eller spridskärmarne (för luftning av vattnet). TT 1901, V. s. 51. Du (dvs. pilträdet) spänner upp din paraply. Österling TonHav. 66 (1933).
Ssgr: PARAPLY-AFFÄR. för försäljning av paraplyer. —
-ALM. odlad form av skogsalm, med paraplyformad krona. Hylander PrydnVäxt. 71 (1948).
-ANKARE. [jfr d. paraplyanker] (numera föga br.) sjöt. ett slags ankare som liknar ett uppspänt paraply, skålankare. VFl. 1908, s. 10. Smith 18 (1914).
-ANTENN. radio. radioantenn vars antenntrådar äro ordnade likt spröten i ett paraply. Ramsten o. Stenfelt (1917).
-ARBETARE~0200. arbetare som yrkesmässigt sysslar med paraplytillvärkning. PT 1907, nr 214 A, s. 4.
-BOK; pl. -ar. (i fackspr.) hängbok med paraplyformad krona. SkånNat. 1930, s. 6.
-DOPPSKO~02 l. ~20. till paraplykäpp. Hedenstierna Vett 90 (1887).
-FABRIKÖR. SvT 1852, nr 18, s. 1.
-FODRAL. fodral l. hylsa som ett hopfällt paraply stickes in i, då det icke skall brukas. DA 1824, nr 108, Bih. s. 2. Bergman JoH 254 (1926).
-FORM. särsk. om formen av ett uppspänt paraply. —
-FORMAD, p. adj. jfr -form.
-FORMIG. jfr -form. Strindberg TrOtr. 2: 98 (1884, 1890).
-GRAN. (i fackspr.) gran med paraplyliknande växtsätt. SkogsvT 1909, s. 283.
-GRÄS. bot. växt av grässläktet Chloris Sw., med småaxen ordnade i rader, som utbreda sig likt spröten i ett paraply. Hylander PrydnVäxt. 39 (1948).
-HANDTAG~02 l. ~20. till paraplykäpp. NVexjöBl. 1859, nr 27, s. 4.
-HÅLLARE, r. l. m. [jfr d. paraplyholder]
1) (numera mindre br.) (väggfast) paraplyställ. Schulthess (1885). PT 1895, nr 43 A, s. 1.
2) fäste (på skärp) för paraply. Iduna 1864, s. 67.
-KNÄPPE. (band med) knäppe varmed paraplyspröten hållas samman, då paraplyet är hopfällt. VaruhbTulltaxa 1: 333 (1931).
-KRYCKA. till paraplykäpp. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 8.
-KÄPP. (käpp som utgör) bärskaft till paraply. Freja 1874, s. 81.
-LIK, adj. särsk. med tanke på formen av ett uppspänt paraply. —
-LIKNANDE, p. adj. jfr -lik.
-MAKARE. person som yrkesmässigt tillvärkar paraplyer. DA 1824, nr 81, Bih. s. 8. —
-MAKERI101004 l. 103~002. (yrkesmässig) tillvärkning av paraplyer. Jönsson Gagnv. 48 (1910).
-RING. ring som användes för att samla o. hålla ihop de fria ändarna av paraplyspröten, då paraplyet är hopfällt. VaruhbTulltaxa 1: 228 (1931).
-SKAFT. Freja 1885, s. 15.
-SPETS. om spetsen av en paraplykäpp. Klinckowström Fotb. 165 (1920).
-SPRÖT. JernkA 1867, s. 235.
-STÄLL.
1) ställ för anbringande av paraplyer (i en tambur o. d.). BoupptVäxjö 1858.
2) (föga br.) = -ställning 2. LbFolksk. 273 (1890).
-STÄLLNING.
2) om den ställning av (sammansatta) paraplyspröt (jämte paraplykäpp) som utgör stommen till ett paraply. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 80 (möjl. till 1). Schulthess (1885). VaruhbTulltaxa 1: 355 (1931).
-TAK.
1) (tillf.) tak av paraplyer. Edholm SeklSlut 187 (1882).
2) tak som liknar ett uppspänt paraply. VFl. 1915, s. 143.
-TALL. [jfr eng. umbrella-fir] (i fackspr.) tall med paraplyliknande växtsätt. SvNat. 1910, s. 109.
-TILLVÄRKNING~020. PT 1904, nr 150 A, s. 2.
-TRÅD. tekn. (metall)tråd avsedd att användas till paraplyspröt; jfr paragon-tråd. MeddSlöjdF 1900, 2: 16.
-VECK. skrädd. ett slags veck på klänning l. kappa, som likna vecken på ett hopfällt paraply. VeckoJ 1924, s. 569.

 

Spalt P 257 band 19, 1952

Webbansvarig