Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARAGRAF par1agra4f, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-graf (-ph) 1734 osv. -graphe 1716. Anm. Ordet förkortas i skrift ofta par. Vid anv. i bet. 2 brukas ofta paragraftecknet (§) för paragraf(en), dubbelskrivet (§§) för pl. paragrafer(na))
Etymologi
[jfr t. o. eng. paragraph, fr. paragraphe; av lat. paragraphus, gr. παράγραφος, tecken i marginalen, markerande ny avdelning; till gr. παρα– (se PARA-) o. γράφειν, skriva (se -GRAFERA)]
1) tecknet § (stundom äv. med annan utformning, t. ex. #), använt för att markera en paragraf (i bet. 2), paragraftecken. Lind 1: 822 (1749). Brate SvSpr. 57 (1898).
2) med ordningsnummer försedd (mindre) avdelning (ofta underavdelning av ett kapitel) av en skriftlig framställning, t. ex. ett protokoll, en förordning, lag, stadga, grammatik. RP 9: 214 (1642). PH 2: 1603 (1739). I sin grammatik skall vår filolog troligen egna en särskild paragraf åt genus vid personifikationer. 3SAH 6: 459 (1891). Läroverksstadgans paragrafer. Swensson Willén 154 (1937). jfr LAG-PARAGRAF.
Ssgr (i allm. till 2): A: PARAGRAF-FORM. i uttr. i paragrafform, i form av paragrafer, med uppdelning i paragrafer. Toijer SvRiksd. 29 (1935).
-OXE. (vard.) jfr -ryttare. GbgMP 1947, nr 221, s. 14.
-RYTTARE. [jfr t. paragraphenreiter] (vard. o. i vitter stil) person som strikt (formalistiskt o. benhårt) håller på l. fäster stor (överdriven) vikt vid paragrafernas detaljbestämmelser l. ”rider” på paragrafer, formryttare. DN(A) 1949, nr 13, s. 7.
-RÄTTVISA~020. (i skriftspr.) formell rättvisa (i strikt överensstämmelse med bestämmelsernas ordalydelse). Swensson Willén 160 (1937).
-SIFFRA. angivande paragrafens ordningsnummer. —
-SJÄL. (vard. o. i vitter stil) jfr -ryttare. GHT 1946, nr 270, s. 12.
(jfr 1) -TECKEN. (paragraf- 1843 osv. paragrafs- 1786) Björkegren 1966 (1786). Nordin Boktr. 105 (1881).
-VIS, adv. (paragraf- 1763 osv. paragrafs- 1800) [jfr t. paragraphenweise] (med uppdelning) i paragrafer; paragraf efter l. för paragraf. Bager AnmProj. (1763; i titeln). SvD(A) 1920, nr 297, s. 8.
B (†): PARAGRAFS-TECKEN, -VIS, se A.
Avledn.: PARAGRAFERA, v., -ing. [jfr t. paragraphieren] till 1, 2: indela (ngt) i paragrafer (o. förse dessa med ordningsnummer o. paragraftecken). Andersson (1845). SvRiksd. I. 5: 25 (1934).

 

Spalt P 241 band 19, 1952

Webbansvarig