Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PANTER pan4ter, m. ((†) n. Aurivillius Gr. 28 (1684)); best. -n ((†) -en JGOxenstierna 4: 126 (1815), Deleen Fabell. 1: 155 (1831)); pl. -trar32 (Möller (1790) osv.) ((†) -terer Deleen Fabell. 1: 154 (1831)). Anm. Ordet uttalades i ä. tid äv. med tonvikten på andra stavelsen; jfr i vers ∪ — JGOxenstierna 4: 126 (1815). Samma uttal torde ha förekommit i sg. best. -eren o. pl. -erer.
Ordformer
(-teer 15381579. -ter (-th-) 1740 osv. — i ssg -tar- 1702 (: Pantardiur))
Etymologi
[fsv. panter, panteer, pantere m. m., n.; liksom mlt. pantēr, t. o. eng. panther, fr. panthère, lat. panther, m., panthēra, f., ytterst av gr. πάνϑηρ, πανϑήρ, panter]
leopard; äv. inskränktare, om en (framför allt i Asien förekommande) storfläckig o. storvuxen varietet l. ras som förr ofta betraktats som en särskild art. Svart panter, ett slags mörk leopard. VarRerV 52 (1538). (Backus’) vagn som drages af pantherer. Deleen Fabell. 1: 155 (1831). Cuvier .. antog 4 (stora, fläckiga arter av släktet Felis), nemligen .. Jaguaren .. Panthern .. Leoparden (osv.). Fries ÅrsbVetA 1832, s. 28. Pantern .. blir 2,8 m. lång, .. Hufvudet är glesare fläckigt än leopardens. NF 9: 1097 (1885). Reinius Hagenbeck Sydas. 31 (1927). — särsk. herald. i oeg. anv.; jfr LEOPARD 2. Schlegel o. Klingspor Herald. 53 (1874). HantvB I. 1: 428 (1934).
Ssgr: PANTER-CHAR. (enst.) jfr -spann. Rydberg Dikt. 2: 132 (1891).
-DJUR. [jfr d. panterdyr, t. panthertier] (numera knappast br.) panter; ofta i pl. VarRerV 52 a (1579). Svedelius Lif 30 (1887). särsk. i oeg. anv.
a) (†) om jaguar. Holm NSv. 30 (1702).
b) herald. = panter slutet. BL 12: 144 (1846).
-FLUGSVAMP~02. bot. den fläckiga flugsvampen Amanita pantherina DC. et Fr. Krok o. Almquist Fl. 2: 195 (1907).
-FLÄCKAD, p. adj. = -fläckig. Strömbom Svamp. 17 (1881).
-FLÄCKIG. fläckig som en panter. HbTrädg. 9: 106 (1884). Hedin KrRyssl. 493 (1915).
-FÅGEL. [jfr t. panthervögelchen, d. panterfugl] zool. fågel av det i Australien hemmahörande släktet Pardalotus Vieill., vars arter ha fläckig teckning. 1Brehm 2: 133 (1875).
-FÄLL. Stagnelius (SVS) 1: 287 (1814).
-FÄRGAD, p. adj. särsk. zool. i uttr. panterfärgad havkatt, den fläckiga fisken Anarrhichas minor Müll. Stuxberg Fisk. 294 (1894).
-HANE l. -HANNE.
-HONA. Strindberg TjqvS 4: 137 (1876; bildl.).
-HUD. Rålamb Resa 20 (1658, 1679).
-KATT. zool. det i Nordamerika hemmahörande fläckiga kattdjuret Felis pardalis Lin., ozelot. KonvLex. (1863).
-LO. zool. om de i södra Europa inhemska kattdjuren Lynx pardella Mill. o. L. pardina Oken, vilkas teckning påminner om en panters. Smitt Brehm Däggdj. 135 (1881).
Ssg: panterskinns-agat. (†) miner. ett slags fläckig agat. Wallerius Min. 88 (1747).
-SPANN, n. (i vitter stil) om l. med syftning på guden Backus’ spann av pantrar. Atterbom Lyr. 3: 196 (1836).
-SPRÅNG. särsk. bildl., om långt l. om kraft o. smidighet vittnande språng. Hedin GmPers. 415 (1887).
-STEN. (†) miner. om vissa slag av fläckig jaspis. Den rödfläckota (jaspisen) kallas Panthersten. Wallerius Min. 98 (1747). Rinman 1: 859 (1788).
-SVAMP. (föga br.) bot. = -flugsvamp. Lönnegren Svampb. 17 (1895). 3NF 23: 417 (1937).
-UNGE.

 

Spalt P 168 band 19, 1952

Webbansvarig