Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PANKERA, v.
Etymologi
[förkortning av l. snarast felaktigt för PANKETERA (se BANKETTERA)]
(enst., †) = BANKETTERA. Schenberg (1739).

 

Spalt P 126 band 19, 1952

Webbansvarig