Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PANAMA pan4ama, äv. pan1ama4, stundom äv. pa4nama, r.; best. (i bet. 1) -an; pl. (i bet. 1; mindre br.) -s (Siösteen ModBelg. 151 (1906), Östergren (1934)).
Etymologi
[jfr eng. o. fr. panama, panamahatt, ävensom nor. panamas, panamatyg; ellipsbildn. till PANAMA-HATT resp. PANAMA-BINDNING]
1) panamahatt. PT 1905, nr 186 A, s. 3. På huvudet bar han en mjuk panama. Berger Hörnf. 6 (1915).
2) textil. panamabindning; panamatyg. (Ekenberg o.) Landin 912 (1894). Kjellstrand TextVaruk. 131 (1940).
Ssgr (textil.): (1) PANAMA-BINDNING. [jfr t. panamabindung, fr. armure panama; bindningen erinrar i viss mån om flätvärket i panamahattar] vävnadsbindning med två l. flera trådar intill varandra i både varp- o. inslagsriktningen. Kjellstrand TextVaruk. 69 (1940).
(2) -KLÄNNING. klänning av panamatyg. SvD(A) 1931. nr 133, s. 9.
(2) -TYG. tyg med panamabindning. —
(2) -VÄV. väv med panamabindning. SvSlöjdFT 1924, s. 23.

 

Spalt P 114 band 19, 1952

Webbansvarig