Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PAMFLETT pamflät4, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-flet (-phlet) 18101869. -flett (-phlett) 1775 osv.)
Etymologi
[jfr t. pamphlet; av eng. pamphlet, broschyr, litet häfte, av meng. pamflet, pamfilet; sannol. ytterst till namnet på den under medeltiden populära latinska komedin Pamphilus, seu de Amore (jfr PAMFIL)]
broschyr l. flygskrift (äv. större l. mindre bok o. d.) innehållande skarpa o. ofta smädliga l. äreröriga angrepp (ofta på företrädare för en viss mening l. på maktägare o. d.), smädeskrift, nidskrift (jfr PASKILL); förr äv. med mera neutral bet.: ströskrift, småskrift, broschyr. Gadd Landtsk. 2: 409 (1775; om eng. förh.). Pamfletter, pasqvinader, sarkasmer. Leopold 3: 112 (1797, 1816). (I ångbåtens salong) finnes .. tidningar och pamfletter för dagen. Broling Ångb. 24 (1816). Jag har .. köpt 200 Exemplar af en .. (nykterhetsvänlig) Pamphlet .. och låtit den samma .. gratis utdela. KyrkohÅ 1927, s. 156 (1831). Louis Blanc .. som 1841 hade offentliggjort en pamflett i fem volymer om Louis-Philippes tronbestigning och regering. BonnierLittH 4: 222 (1930). Mazarin beskylldes i pamfletter för girighet. Almquist VärldH 5: 230 (1933).
Ssgr: PAMFLETT-KRIG. (ngt skämts.) fejd mellan pamflettskrivare. ElTegnér (1889) hos Trolle-Wachtmeister Ant. 2: 104. —
-SKRIVARE. ÖoL (1852).
-SKRIVERI. Publicistklubb. 16 (1924).
Avledn.: PAMFLETTIST104, m.||(ig.). pamflettskrivare. Pfeiffer (1837). Strindberg TjqvS 5: 60 (1886, 1909).
PAMFLETTISTISK1040, adj. [jfr pamflettist] (mera tillf.) karakteristisk för pamfletter, pamflett-. Bolin Statsl. 1: 18 (1868). 2NF 18: 647 (1912).
PAMFLETTÄR, m. (†) pamflettist. AJourn. 1814, nr 200, s. 1.

 

Spalt P 105 band 19, 1952

Webbansvarig