Publicerad 1951   Lämna synpunkter
OVARIO- ωva1riω1– l. -var1-, l. -rio1– l. -riå1-.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. ovario-; ssgsform till OVARIUM (se d. o. 1)]
i ssgr.
Ssgr (med.): OVARIO-TOMI010104, r. [jfr t. ovariotomie, eng. ovariotomy, fr. ovariotomie] operativt avlägsnande av äggstock. Hygiea 1856, s. 304.
-TOMIST010104, m.||(ig.). [jfr eng. ovariotomist] (†) person som utför ovariotomi. Hygiea 1868, s. 291.

 

Spalt O 1671 band 19, 1951

Webbansvarig