Publicerad 1951   Lämna synpunkter
OVAL ωva4l, adj.; adv. -T; förr äv. OVALD l. OVALT, adj.
Ordformer
(oval 1650 osv. ovald 1706 (: ovalda, pl.)1776 (: ovalda, pl.). ovalt 1697 (: owalta, pl.))
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. oval, fr. ovale; av nylat. ovalis; till lat. ovum, ägg, n.]
som har samma form som ett ägg som genomskurits på längden (men i allm. med lika bredd i båda ändar), äggrund, avlångt rund, långrund; jfr ELLIPTISK (se d. o. 2 b). Ovalt ansikte. I then Sahlen .. der stolar och bänkiar wore satte uthi een half oval figur. RARP 4: 411 (1650). 1. litet ovalt furubord. BoupptSthm 24/9 1678. StKokb. 17 (1940). — jfr BRETT-, LÅNG-, RUND-, SPETS-, TVÄR-OVAL.
Ssgr (Anm. Vissa här nedan anförda ssgr kunna äv. hänföras till oval, sbst.): A: OVAL-BILD. bild av oval form. Wettergren GvRosen 143 (1919).
-BÖJD, p. adj. böjd i oval form. En ovalböjd stålfjäder. PedT 1897, s. 423.
-CIRKEL. (jfr anm. ovan) (i fackspr.) redskap för uppritning av ovaler. Eneberg Karmarsch 1: 84 (1858). Zidbäck (1890).
-FORM. (jfr anm. ovan) jfr form I 1. Swedenborg RebNat. 3: 316 (1718). Ansigtets icke för mycket aflånga ovalform. Atterbom Minn. 385 (1818).
-FORMAD, p. adj. (jfr anm. ovan) Sköldar af brons, hvilka antingen voro runda eller lindrigt ovalformade. Spak BlVap. 4 (1890).
-FORMAT. Oljemålning i ovalformat. Wettergren GvRosen 142 (1919).
-FORMIG. (jfr anm. ovan) König Mec. 83 (1752). Skabbdjuret är gulvitt till färgen, ovalformigt. Asplund Hud. 97 (1924).
-HUS. hus med oval grundplan. AntT XXI. 1: 137 (1915).
-LIK, adj. (jfr anm. ovan) (†) (Jamaica) är en ö af en ordentelig och ovallik figur. SvMerc. 3: 492 (1757).
-PORTRÄTT. porträtt av oval form. SD(L) 1905, nr 90, s. 4.
-RUND, adj. (oval- 1749 osv. ovalt- 1847) ovalformig, äggrund. Lind (1749; under ablang). Ovalrund, hvit, tidig (potatis). Lind o. Liljewall Köksv. 145 (1908).
-STEN. (†) sten av oval form. Ovalstenar, (benämnas) äggformiga stenblock. 2VittAH 14: 10 (1828, 1838).
-SVARV. tekn. för svarvning av föremål till oval genomskärning. TT 1890, s. 233.
-SVARVNING. tekn. jfr -svarv. Luttropp Svarfk. 416 (1839).
-SVARVSTOL~02 l. ~20. tekn. jfr -svarv. Almroth Karmarsch 348 (1839).
-TRAPPA. vindeltrappa med oval grundplan. Carlberg SthmArchitCont. C 3 b (1740).
-VÄRK, n. tekn. anordning vid svarvar, plåtsaxar o. d. för att föra det skärande värktyget efter en oval bana. Almroth Karmarsch 348 (1839). HufvudkatalSonesson 1920, 1: 15.
B (föga br.): OVALT-RUND, se A.
-RUNDAD, p. adj. jfr oval-rund. Nilsson Ur. 1: 199 (1866).
Avledn.: OVALAKTIG, adj. (†) ovalformig. BerC12Hyldn. C 4 a (1697). Wrangel TessPal. 36 (i handl. fr. 1735).
OVALHET, r. l. f. (†) förhållande(t) att vara oval. Meurman (1847).
OVALISK, adj. (†) ovalformig. Jordklotets rätta Ovaliska Figur. Wallerius PVetA 1744, s. 18.

 

Spalt O 1652 band 19, 1951

Webbansvarig