Publicerad 1951   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OVACCINERAD, p. adj. icke vaccinerad. ReglVaccin. 6/3 1816, s. 13.
OVACKLANDE, p. adj. (†) icke vacklande, säker. I den mån (Svenska Akademien) .. går med ovacklande steg mellan ytterligheterna. Wallin Vitt. 2: 325 (1827).
OVAGGAD, p. adj. icke vaggad; i sht i uttr. sova l. somna ovaggad, särsk. bildl.: (på grund av utmattning o. d.) sova gott resp. somna fort utan några sövande medel. Lind (1749). Læstadius 1Journ. 214 (1831). FinT 1932, s. 234.
OVAKEN. (mindre br.) icke vaken. (Wetter) var alldeles för ovaken för att kunna uppfånga melodien till den senare afdelningen (av brandvaktens rop). (Lundin o.) Strindberg GSthm 1 (1880). SD(L) 1904, nr 317, s. 1.
Avledn.: ovakenhet, r. l. f. (mindre br.) Svea 14: 90 (1831). Östergren (1934; bildl.).
OVAKSAM3~02 l. ~20. icke vaksam. Vakten är ovaksam. Murberg FörslSAOB (1791).
Avledn.: ovaksamhet, r. l. f. Murberg FörslSAOB (1791). Wallin Rel. 4: 353 (1838).
OVAKTAD, p. adj. icke vaktad. Lind (1749). Boskapen (strövade) ovaktad .. kring fälten. Fryxell Ber. 11: 185 (1843).

 

Spalt O 1652 band 19, 1951

Webbansvarig