Publicerad 1951   Lämna synpunkter
OSSIANISERA os1ian1ise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[jfr eng. ossianize, fr. ossianiser; till OSSIAN (gäliska Oisin, Ossin), namn på en urspr. fornirisk sagohjälte som framställes ss. författare av de gäliska sånger vilka skotten J. Macpherson angav sig ha översatt till engelska i av honom på 1760-talet utgivna (o. åtminstone till stor del av honom själv författade) arbeten, senare sammanfattande kallade The poems of Ossian (Ossians sånger)]
i sht litt.-hist. efterlikna (stil o. stämning o. d. i) Ossians sånger; äv.: ge ossiansk karaktär l. ossianska drag åt (ngt); äv. i p. pr. i mer l. mindre adjektivisk bet. FoU 20: 25 (1907; i pass.). Böök Tegnér 1: 376 (1917; i p. pr.).

 

Spalt O 1472 band 19, 1951

Webbansvarig