Publicerad 1951   Lämna synpunkter
OSMUND (o`smund ((med) öp(pet) ŏ) Weste), sbst.2, r. l. m.
Etymologi
[snarast av nylat. Osmunda, namn på växtsläkte; av mlat. osmunda, latinisering av det ord som föreligger i mlt. osemende, mnl. osmonde, meng. osmunde (eng. osmund), ffr. (o. fr.) osmonde; av ovisst urspr.]
(†) bot. (individ l. art av) växtsläktet Osmunda Tourn. (vari förr äv. inräknades vissa andra släkten, t. ex. Cryptogramma R. Br., Onoclea Hoffm., Botrychium Sw.); särsk. om arten Osmunda regalis Lin., kungsbräken, safsa. Liljeblad Fl. 303 (1792). AHB 5: 57 (1858; om arten; med medicinell anv.).

 

Spalt O 1461 band 19, 1951

Webbansvarig