Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OROSTAD, p. adj.1 (mera tillf.) som icke angripits av rost; utan rost. Rinman JärnH 741 (1782).
OROSTAD, p. adj.2 som icke rostats (stekts l. bränts l. hårt torkats), som icke undergått rostning; särsk.
a) om bröd, kaffe o. d. Murberg FörslSAOB (1791).
b) metall. om malm o. d. Bromell Berg. 91 (1730).
OROTERAD, p. adj. (förr) mil. (o. kam.) om jord, hemman o. d.: icke roterad; icke tillhörande ngt knekt- l. båtsmanshåll; förr äv. om person: icke inräknad i ngn rote, fri från roteringsbesvär. Stiernman Riksd. 1001 (1642; om person). Oroterade Hemman. PH 2: 895 (1731). JournLTh. 1811, s. 723 (om jord).

 

Spalt O 1341 band 19, 1950

Webbansvarig