Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OPTERA opte4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. optieren; av fr. opter, av lat. optare, välja, önska. — Jfr KOOPTERA, OPTANT, OPTATIV, sbst. o. adj., OPTION]
(numera föga br.; se dock a, b slutet) gm fritt val besluta sig för (ngn l. ngt), välja (en av två l. flera möjligheter); äv. intr. Då frågan är att optera emellan en eller flere tyranner, väljer jag helst en. GMArmfelt (1789) hos Tegnér Armfelt 1: 288. (Han) opterade .. att få kvarstanna såsom domprost i Åbo. Heikel Filol. 251 (1894). FinBiogrHb. 744 (1897). Östergren (1934). särsk.
a) (om ä. förh.) kam. med avs. på jordegendom: välja (på grundval av optionsrätt); särsk. [jfr liknande anv. i d.] med avs. på jordområden vilkas avkastning ingingo i universitetsprofessorers löner. SPF 1833, s. 396. De till ängslott berättigade (professorerna ägde) att .. optera den lediga (ängslotten) och afstå sin förut innehafvande. BtRiksdP 1902, 8Hufvudtit. s. 89.
b) [efter fr. opter pour quelque chose] (†; se dock slutet) i uttr. optera för ngt, besluta sig för ngt, välja ngt. Wieselgren Bild. 518 (1883, 1889). Edelfelt .. opterade för den filologiska fakulteten. Ahrenberg Edelfelt 19 (1902). särsk. (fullt br.) folkrätt. i fråga om optants rätt att välja medborgarskap. 2NF 17: 1381 (1912). Själv hade han opterat för Frankrike, under vars fanor han med utmärkelse tjänat. Wrangel Forskn. 40 (1917).

 

Spalt O 1059 band 19, 1950

Webbansvarig