Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OOBSERVERAD, p. adj. icke observerad l. iakttagen, osedd. Murberg FörslSAOB (1791). NDA(A) 1934, nr 20, s. 5.
OOCKUPERAD, p. adj. särsk. (†) om befattning: icke besatt. ConsAcAboP 3: 248 (1667).
OODLAD, p. adj. icke odlad; vanl. i fråga om jord l. mark som aldrig odlats: icke uppodlad, ”obruten”. Johansson HomOd. 9: 109 (1844). särsk. (†) bildl.: okultiverad, obildad, ”rå” o. d. (Förf. till tävlingsskriften) visar .. sig mot slutet som en oodlad narr. Hjärne DagDrabbn. 79 (i handl. fr. 1804). Massan af folket .. förblir en rå, oodlad massa. Bremer GVerld. 4: 53 (1861).
OOFFICIELL. (numera bl. tillf.) icke officiell, inofficiell; äv. om uppträdande o. d.: icke formell l. konventionell. CGLaurin (1921) hos Stangenberg Skämtd. VIII. Kunde det inte ordnas så att han fick råka henne på något oofficiellt sätt? Munthe SMich. 30 (1930).

 

Spalt O 1006 band 19, 1950

Webbansvarig