Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OO- ω1ω- l. ω1o-.
Etymologi
[av gr. ᾠόν, ägg; rotbesläktat med lat. ovum (se OVAL, OVARIUM m. fl.) o. ÄGG]
ssgsförled i ett antal ss. vetenskapliga termer använda lånord: ägg-.
Ssgr: OO-CYT -sy4t, r.; best. -en; pl. -er. [jfr t. oocyten, pl., fr. oocyte; jfr fagocyt, leuko-cyt m. fl.] anat., fysiol. omogen äggcell; jfr oogon 2. SvUppslB (1934).
-FORIT -fori4t l. -få-, r.; best. -en; pl. -er. [jfr fr. oophorite; av nylat. oophoritis, till oophoron, äggstock] med. äggstocksinflammation. Tholander Ordl. (c. 1875).
-GAM104, adj. [jfr t. oogam, eng. oogamous] bot. om befruktning hos växter l. om växt: som resp. vars befruktning sker gm förening av en orörlig honlig könscell (oogamet) o. en hanlig cell (spermatozoid), äggbefruktning. SvUppslB 3: 395 (1929).
-GAMET1004. [jfr eng. oogamete] bot. i ett oogonium bildad orörlig honlig könscell, färdig för befruktning, ägg, äggcell. 2NF (1914).
-GAMI1004. [jfr t. oogamie, eng. oogamy] bot. oogam befruktning. 2NF 21: 794 (1914).
-GON -gå4n, n.; best. -et; pl. =; l. -GONIUM -gå4nium, n.; best. -iet; pl. -ier. [jfr t. oogon, oogonium, eng. oogone, oogonium, fr. oogone; av nylat. oogonium, diminutivum till ett (icke anträffat) gr. ᾠογόνος, äggläggare (jfr gr. ᾠογονία, äggläggning)]
1) bot. modercell i vilken alstras en l. flera honliga gameter (oogameter) o. som fungerar ss. honligt könsorgan hos vissa alger o. svampar, ”ägg-gömme”. BotN 1871, s. 152. 3NF (1931).
2) anat., fysiol. honlig modercell ur vilken gm delning oocyter (omogna äggceller) uppkomma, vilka gm ytterligare (tvenne) delningar ge upphov till det mogna (för befruktning färdiga) ägget. SvUppslB (1934).
-LOG104. zool. vetenskapsman som har oologi ss. specialitet. Ekbohrn (1868). SD(L) 1905, nr 137, s. 2.
-LOGI1004. [jfr t. oologie, eng. oology, fr. oologie, nylat. oologia] zool. gren av ornitologien som sysslar med fåglarnas ägg (o. bon). Sundevall ÅrsbVetA 1845—50, s. 236.
-LOGISK1040. [jfr fr. oologique] zool. adj. till oolog o. oologi. Sundevall ÅrsbVetA 1845—50, s. 237. FoFl. 1931, s. 70.
-SPOR104. [jfr t. o. fr. oospore] bot. befruktad oogamet. BotN 1871, s. 154. LAHT 1916, s. 541.

 

Spalt O 1006 band 19, 1950

Webbansvarig