Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
ONYTTJAD, p. adj. obegagnad, oanvänd; som man försummar att dra nytta av l. utnyttja; outnyttjad; stundom äv.: oexploaterad; i sht i sådana uttr. som ligga, förbli onyttjad. Juslenius 227 (1745). LBÄ 44—50: 211 (1801; om odlingsmark). Atterbom 2: 323 (1827, 1854; om tid). Han gaf oss / Ej detta ljusa himmelska förnuft / För att onyttjadt ruttna bort i oss. Hagberg Shaksp. 1: 392 (1847). 2NF 12: 932 (1909; om svavelfyndigheter). Östergren (1934).

 

Spalt O 994 band 19, 1950

Webbansvarig