Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
ONEUTRAL. icke neutral; särsk. motsv. neutral 2 a: som tar parti för l. understöder endera sidan i ett krig utan att dock delta i kriget, som icke iakttar (strikt) neutralitet; äv. om handling: som innebär dylikt partitagande l. understöd. 2NF 27: 1250 (1918).

 

Spalt O 982 band 19, 1950

Webbansvarig