Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
ONABOLIG, adj.; adv. -en (G1R 28: 537 (1558), Därs. 29: 231 (1559)). (ona- 15521559. onach- 15561559. -ligit, n. sg. 1556) (†) som icke anstår en (god o. vänligt sinnad) granne, ovänskaplig l. fientlig (mot en granne l. mot grannarna); äv. ss. adv. -en: på ett sätt som icke anstår en (god) granne, ovänskapligt. RA I. 1: 608 (1552). Vij (vilja) inthet fientlighit och onachborligit oss .. (mot ryssarna) företage. G1R 26: 805 (1556). The Räffuelsche sigh .. fast onaborligen .. emott oss .. förhollett haffue. HFinlH 9: 363 (1559).
Avledn. (†): onabolighet, f. G1R 29: 312 (1559).

 

Spalt O 949 band 19, 1950

Webbansvarig