Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
(I 21, 25) OMORDA. orda (mycket l. vidlyftigt) om (ngn l. ngt), (i tal l. skrift) ingå (närmare) på (ngt). Björner Vols. 9 (1737). I våra dagar, då hvarje förändring vanligen så mycket omordas och omskrifves, innan den kommer till utförande. Verd. 1892, s. 241.
(III 7) OMORDNA, -ing. ordna (ngt) på annat sätt; arrangera om (ngt till ngt); omorganisera (ngt). Ingelman 102 (1838, 1843). Arbetsrummet .. omordnades .. till en komfortabel .. salong. Jolin Ber. 2: 133 (1872). NoK 134: 101 (1937).
OMORGANISATION. vbalsbst. till omorganisera: omorganisering. Bolin Statsl. 2: 320 (1871).
OMORGANISATÖR. (mera tillf.) vbalsbst. till omorganisera. Klint (1906). 2NF 32: 300 (1921).
(III 7) OMORGANISERA, -ing. organisera (ngt) på annat sätt, ändra (ngts) organisation. Estlander KonstH 372 (1867). Den ökade arbetsbördan hade .. medfört nödvändigheten av att omorganisera och utöka hela kriminalavdelningen. Hellström Malmros 30 (1931).
(III 7) OMORIENTERA, -ing. särsk. bildl., i fråga om anpassning efter nya förhållanden l. om förhållandet att (i politik o. d.) orientera sig åt annat (nytt) håll; ofta refl. o. ss. vbalsbst. Den svenska omorienteringen var skedd. SvRiksd. I. 1: 44 (1931). Sedan gällde det att tålmodigt omorientera sig i tillvaron. Heerberger Dag 106 (1939).

 

Spalt O 826 band 19, 1950

Webbansvarig