Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
OMLUPEN, se omlöpa.
(I 1) OMLYCKT, p. adj. (†) i uttr. innan omlyckta dörrar, inom lyckta dörrar. Schmedeman Just. 150 (1615).
OMLYSA, v.
1) (i poesi l. högre stil) till I 1, i p. pf.: kringstrålad. Se Engeln ner ur palmen sväfva, / Omlyst af månens bleka sken. Zeipel 41 (1822).
2) (†) till III 4 b, 7: utlysa l. utsätta (ngt) till annan dag l. tid. VRP 1674, s. 70. Fast Sokne Stämmor dertill 2ne gånger blifvit utlyste, men åter omlyste. VDAkt. 1781, nr 471.
OMLÄGG, n. [till omlägga] (i fackspr.) om skyddande hölje omkring ngt. (Slang) af vulcaniserad kautschuk med .. ett omlägg eller utvändigt öfverdrag af väf. TT 1899, Allm. s. 39. SFS 1911, nr 80, s. 79.

 

Spalt O 814 band 19, 1950

Webbansvarig