Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OLUTAD, p. adj. [till luta, v.2] (i sht i fackspr.) icke lutad. Olutad Träaska. Rinman JärnH 293 (1782). Denna stela och olutade stockfisk. Hallström Händ. 99 (1927; i bild).
OLUTERSK. icke lutersk; oförenlig med lutersk åskådning. Obibliska och Olutherska Meningar. UpfostrSTidn. 1786, s. 423. Andræ Söderblom 135 (1931).
OLUTTRAD, p. adj. (i fråga om bruklighet jfr luttra 1) icke renad; jfr luttra 1. Olutradt suaffuell. ArkliR 1553, avd. 3. Det saltpeter, som af moderluten, genom första crystalliseringen eller krämpningen ärnås, kallas Oluttradt Saltpeter. Wallerius ChemPhys. II. 1—2: 52 (1765). Dalin (1853; utan angiven bet.).

 

Spalt O 631 band 19, 1950

Webbansvarig